Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

 • zabójstwo
 • zabójstwo noworodka - dzieciobójstwo
 • zabójstwo eutanatyczne
 • namowa i pomoc do samobójstwa
 • aborcja za zgodą kobiety
 • wymuszona aborcja
 • odpowiedzialność za śmierć kobiety w następstwie aborcji
 • nieumyślne spowodowanie śmierci
 • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
 • spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu
 • uszkodzenie ciała dziecka poczętego
 • udział w bójce lub pobiciu
 • użycie w bójce i pobiciu niebezpiecznego narzędzia
 • narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
 • narażenie człowieka na zarażenie wirusem HIV, chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu
 • nieudzielenie pomocy