Adwokat Monika Spieler

Warunki współpracy

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w następujących formach:

  • przeprowadzenie określonej sprawy od jej rozpoczęcia do prawomocnego zakończenia oraz w trybach nadzwyczajnych, jeśli istnieją wymagane przesłanki,
  • stała kompleksowa obsługa prawna - zarówno dla Przedsiębiorców, jak i Klientów indywidualnych,
  • doraźna pomoc prawna - ustna porada prawna, sporządzenie pisma procesowego, projektu umowy bądź opinii prawnej,
  • usługa prawna on-line.

W zakresie wynagrodzenia za świadczone usługi prawne praktykuję różnorodny i dogodny model rozliczeń finansowych uwzględniający charakter i stopień komplikacji sprawy oraz nakład pracy prawnika. Wśród sposobów rozliczeń najczęściej stosowane są następujące:

  • wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy uwzględniające jej rodzaj, wagę, stopień trudności oraz złożoności, obejmujące ustalenie taktyki procesowej, przygotowanie i wniesienie niezbędnych pism procesowych, a także ewentualne negocjacje z przeciwnikiem procesowym,
  • ryczałt miesięczny,
  • rozliczenie godzinowe.


W zależności od specyfiki sprawy możliwe jest zawarcie przez Klienta umowy z Kancelarią przewidującej dodatkowe honorarium za określony wynik sprawy.
Wynagrodzenie jest płatne z góry. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.