Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

 • wywieranie wpływu przemocą lub groźbą bezprawną na czynności sądu
 • fałszywe zeznania
 • fałszywe oskarżenie
 • tworzenie fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania o przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne
 • zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej
 • fałszywe zawiadomienie o przestępstwie
 • poplecznictwo - utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego
 • karalne niezawiadomienie o przestępstwie
 • naruszenie tajemnicy postępowania przygotowawczego lub rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności
 • bezprawne samouwolnienie
 • uwolnienie osoby pozbawionej wolności na podstawie orzeczenia sądu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ państwowy
 • niestosowanie się do orzeczonych środków karnych
 • niestosowanie się do zakazu wstępu na imprezę masową lub nakazu osobistego stawiennictwa
 • niedotrzymywanie obowiązków związanych ze środkiem zabezpieczającym
 • przemoc lub groźba bezprawna wobec stron postępowania, świadka, biegłego, tłumacza lub naruszenie ich nietykalności cielesnej
 • wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego
 • znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności