Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

  • dyskryminacja wyznaniowa
  • dyskryminacja ze względu na bezwyznaniowość
  • złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej
  • złośliwe przeszkadzanie pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym
  • obraza uczuć religijnych
  • znieważanie publiczne przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych