Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciwko wolności

  • bezprawne pozbawienie wolności
  • handel ludźmi
  • groźba karalna
  • uporczywe nękanie - stalking
  • kradzież tożsamości - podszywanie się pod inną osobę, wykorzystując jej wizerunek lub inne dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej
  • zmuszanie do określonego zachowania
  • utrwalanie albo rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody - naruszenie intymności seksualnej
  • zabieg leczniczy bez wymaganej zgody pacjenta
  • zakłócenie miru domowego