Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

  • fałszerstwo materialne
  • fałszerstwo intelektualne
  • wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy
  • używanie dokumentów poświadczających nieprawdę – zawierających fałszerstwo intelektualne
  • zbycie własnego lub cudzego dokumentu tożsamości
  • posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe
  • wywóz za granicę dokumentu stwierdzającego tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe
  • niszczenie, uszkadzanie, czynienie bezużytecznym, ukrywanie lub usuwanie dokumentu mimo braku uprawnienia do wyłącznego rozporządzania
  • niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, przesuwanie lub czynienie niewidocznymi albo fałszywie wystawianie znaków granicznych