Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

  • bigamia
  • znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny
  • rozpijanie małoletniego
  • niealimentacja
  • porzucenie małoletniego poniżej lat 15 lub osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny wbrew obowiązkowi troszczenia się
  • uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru
  • organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej