Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

 • wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się
 • wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się połączone ze szczególnym udręczeniem zakładnika
 • przygotowania do wzięcia lub przetrzymywania zakładnika w tym połączonego ze szczególnym udręczeniem zakładnika
 • czynny udział w zbiegowisku, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie
 • zamach na urządzenia infrastruktury - element sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra powodujący zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii
 • publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni, występku lub przestępstwa skarbowego
 • publiczne pochwalanie popełnienie przestępstwa
 • rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym
 • publiczne propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego
 • nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość
 • rasizm
 • przestępczość zorganizowana
 • zakłócenie przebiegu zebrania, zgromadzenia lub pochodu odbywanego zgodnie z prawem
 • znieważenie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby
 • zbezczeszczenie zwłok, prochów ludzkich lub miejsca spoczynku zmarłego
 • ograbienie zwłok, grobu lub innego miejsca spoczynku zmarłego
 • wyrób i handel bronią palną albo amunicją bez zezwolenia
 • posiadanie broni palnej lub amunicji bez zezwolenia
 • udostępnianie lub przekazanie broni palnej lub amunicji osobie nieuprawnionej
 • nielegalne przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej z użyciem przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami
 • umożliwienie lub ułatwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej