Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

  • fałszowanie pieniędzy i innych środków płatniczych albo dokumentów równoznacznych
  • puszczanie w obieg albo przyjmowanie w takim celu, przechowywanie, przewożenie, przenoszenie, przesyłanie albo pomaganie do zbycia lub ukrycia fałszywych pieniędzy i innych środków płatniczych albo dokumentów równoznacznych
  • przygotowania do fałszowania pieniędzy i innych środków płatniczych albo dokumentów równoznacznych
  • oszustwo kapitałowe
  • puszczenie w obieg fałszywych pieniędzy i innych środków płatniczych, dokumentów płatniczych albo dokumentów równoważnych otrzymanych jako prawdziwe
  • fałszowanie urzędowego znaku wartościowego w celu użycia lub puszczenia w obieg albo usuwanie ze znaku oznaki umorzenia
  • puszczenie w obieg, nabywanie lub używanie albo przechowywanie w celu puszczenia w obieg sfałszowanego urzędowego znaku wartościowego
  • fałszowanie znaku urzędowego w celu użycia w obrocie gospodarczym
  • fałszowanie zalegalizowanego narzędzia pomiarowego lub probierczego w celu użycia w obrocie gospodarczym
  • używanie w obrocie gospodarczym albo przechowywanie w celu użycia w obrocie gospodarczym sfałszowanego narzędzia pomiarowego lub probierczego