Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

 • wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym przez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązku
 • łapownictwo na stanowisku kierowniczym
 • wyłudzenie kredytu dla siebie lub kogoś innego
 • wyłudzenie odszkodowania
 • pranie brudnych pieniędzy
 • udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela
 • pokrzywdzenie wierzyciela poprzez stworzenie nowej jednostki gospodarczej i przeniesienia na nią składników swojego majątku
 • zaspokojenie wybranych wierzycieli
 • łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym
 • nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą
 • wyzysk kontrahenta
 • zakłócenie przetargu publicznego
 • fałszowanie znaków identyfikacyjnych
 • odpowiedzialność indywidualna zarządcy