Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

  • sprowadzenie katastrofy w komunikacji
  • sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy
  • przygotowanie do spowodowania katastrofy
  • spowodowanie wypadku w komunikacji
  • sprowadzenie katastrofy w komunikacji, bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy albo spowodowanie wypadku w komunikacji w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego bądź ucieczka z miejsca zdarzenia
  • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
  • dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu
  • pełnienie czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
  • prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu po cofnięciu uprawnień