Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciw mieniu

 • kradzież
 • kradzież z włamaniem
 • rozbój
 • kradzież rozbójnicza
 • wymuszenie rozbójnicze
 • przywłaszczenie
 • uruchomienie impulsów telefonicznych
 • oszustwo
 • oszustwo komputerowe
 • zniszczenie mienia ruchomego
 • zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia
 • kradzież drzewa z lasu
 • paserstwo umyślne
 • paserstwo nieumyślne
 • paserstwo programu komputerowego