Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciw czci i nietykalności cielesnej

  • zniesławienie
  • zniewaga ze względu na formę zarzutu
  • zniewaga
  • naruszenie nietykalności cielesnej
  • naruszenie nietykalności cielesnej w związku z podjętą interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi lub ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego