Adwokat Monika Spieler

Przestępczość zorganizowana

  • udział w zorganizowanej grupie przestępczej, także o charakterze zbrojnym albo mającej na celu popełnienie przestępstw o charakterze terrorystycznym
  • zakładanie lub kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą
  • zakładanie lub kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym albo mającej na celu popełnienie przestępstw o charakterze terrorystycznym
  • dobrowolne odstąpienie od udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i ujawnienie przed organem powołanym do ścigania przestępstw istotnych okoliczności popełnionego czynu lub zapobiegnięcie popełnieniu zamierzonego przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowego - dobrodziejstwo uniknięcia kary