Adwokat Monika Spieler

Wygrana sprawa apelacyjna przed Sądem Okręgowym w Warszawie

W dniu 21 kwiecień 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny Odwoławczyjako Sąd II Instancji uwzględnił apelację Adwokata Moniki Spieler i uniewinnił Klienta Kancelarii oskarżonego o wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (sygn. IX Ka 405/16).

 

Sprawa była rozpoznawana już po raz drugi i nabrała znaczenia ambicjonalnego - walki o prawidłową interpretację przepisów, w tym przypadku art. 24 ust. 3 ustawyz dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Klient został obwiniony, a następnie skazany na karę grzywny za to, że wyprzedzał inne samochody z prawej strony, pomimo zakazu przewidzianego w art. 24 ust. 3 ustawyz dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.Tymczasem sprawa wcale nie była oczywista.

 

Obrońca wyraziła stanowisko, że obwiniony w ogóle nie wykonywał manewru wyprzedzania, który to w sposób zasadniczy różni się od jazdy na wprost pasem ruchu, czyli od faktycznego zachowania obwinionego, poparła stanowisko odpowiednimi przepisami oraz ustaleniami doktryny prawniczej.