Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

  • zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej
  • seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności
  • seksualne wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego położenia
  • seksualne wykorzystanie małoletniego poniżej lat 15
  • elektroniczna korupcja seksualna małoletniego poniżej lat 15
  • propagowanie pedofilii
  • kazirodztwo
  • publiczne prezentowanie treści pornograficznych
  • zmuszenie do uprawiania prostytucji przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie
  • stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo