Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

  • ujawnianie lub wykorzystanie tajemnicy państwowej
  • ujawnienie tajemnicy państwowej w związku z wykonywaną funkcją
  • bezprawne uzyskanie informacji
  • utrudnianie zapoznania się z informacją
  • niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych bez uprawnienia
  • niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego
  • zakłócenie systemu komputerowego
  • wytwarzanie programów komputerowych przystosowanych do popełnienia przestępstwa